Menu Zavřeno

Přihlášky


Kurz matematiky k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ

Tento kurz ze skládá ze 17 lekcí (každá 2×45 min). Kompletní cena kurzu činí 3400 Kč (17 lekcí, tj. 17×90 min, resp. 34×45 min).

Kurz je vhodný především pro studenty 4. ročníků SŠ, kteří nechtějí nic nechávat náhodě a kvalitně se přípravit na maturitu z matematiky a/nebo na přijímací zkoušky na vysoké školy. Osnova kurzu vychází z Rámcových vzdělávacích programů (RVP), z aktuálních oficiálních požadavků Státní maturity z matematiky a přijímacích zkoušek na VŠE a ČVUT.

Pro pohodlí našich studentů naplňujeme kurzy do maximálního počtu 20 účastníků. V případě vyššího zájmu otevíráme i další paralelky.

KurzPrvní lekceMísto a čas konáníVolná kapacita
Matematika
k maturitě a přijímačkám na VŠ
paralelka A
17 lekcí, 17 týdnů
1 lekce = 90 min
5. 2. 2019
v 17:30
ZŠ Vodičkova, Praha 1,
úterý 17:30*


*konkrétní termíny v Harmonogramu
0
Uzavřeno
Matematika
k maturitě a přijímačkám na VŠ
paralelka B
17 lekcí, 17 týdnů
1 lekce = 90 min
5. 2. 2019
v 17:30
ZŠ Vodičkova, Praha 1,
středa 17:30
0
Uzavřeno

Dlouhodobý kurz matematiky pro SŠ

Tento kurz ze skládá z 26 lekcí (každá 2×45 min), je však rozdělen na dvě navazující poloviny – bloky. Je tak možné se přihlásit pouze na první nebo druhý blok za cenu 2600 Kč/1 blok (13 lekcí, tj. 13×90 min, resp. 26×45 min), nebo na kompletní kurz za 4800 Kč (oba navazující bloky, 26 lekcí, tj. 26×90 min, resp. 52×45 min). Výběr varianty platby se provádí v přihlašovacím formuláři pro 1. blok.

Pro pohodlí našich studentů naplňujeme kurzy do maximálního počtu 20 účastníků. V případě vyššího zájmu otevíráme i další paralelky. 

Pro pohodlí našich studentů naplňujeme kurzy do maximálního počtu 20 účastníků. V případě vyššího zájmu otevíráme i další paralelky. 

Kurzu se může zúčastnit každý student navštěvující libovolný ročník střední školy. Kurz je vhodný jako příprava na školní hodiny, zopakování a ujasnění si všech důležitých partií středoškolské matematiky. Studenti 3. a 4. ročníků, kteří nechtějí nic nechávat náhodě, ho mohou navíc s výhodou využít jako dlouhodobou, kvalitní přípravu na maturitu z matematiky nebo na přijímací zkoušky na vysoké školy. Osnova kurzu vychází z Rámcových vzdělávacích programů (RVP), z požadavků Státní maturity z matematiky a přijímacích zkoušek většiny českých vysokých škol.

KurzPrvní lekceMísto a čas konáníVolná kapacita
Matematika
dlouhodobý výukový kurz
1. blok
paralelka A
13 lekcí, 13 týdnů
1 lekce = 90 min
2. 10. 2018
v 17:30
ZŠ Vodičkova, Praha 1,
úterý 17:30*


*konkrétní termíny v Harmonogramu


0

Uzavřeno

Počítací kurz fyziky pro SŠ

Tento kurz se skládá z 15 lekcí. Kompletní cena kurzu činí 3500 Kč.

Pro pohodlí našich studentů naplňujeme kurzy do maximálního počtu 20 účastníků. V případě vyššího zájmu otevíráme i další paralelky.

Kurzu se může zúčastnit každý student navštěvující libovolný ročník střední školy. Kurz je vhodný jako příprava na školní hodiny, zopakování a ujasnění si všech důležitých partií středoškolské fyziky, především pak fyzikálních výpočtů (nezaměřujeme se tedy na detailní výklad teoretické látky). Kurz je tak vhodný pro všechny studenty, kteří tápají ve fyzikálních příkladech a nedaří se jim tak dosáhnout lepšího školního hodnocení.

Studenti 3. a 4. ročníků, kteří nechtějí nic nechávat náhodě, ho mohou navíc s výhodou využít jako přípravu na maturitu z fyziky nebo na přijímací zkoušky na vysoké školy. Osnova kurzu vychází z Rámcových vzdělávacích programů (RVP) a přijímacích zkoušek celé řady českých vysokých škol.

Tento kurz otevíráme na jaře 2019.