Menu Zavřeno

Počítací kurz fyziky

15 lekcí

90 minut
v 1 lekci

příprava na hodiny fyziky, maturitu a zkoušky na VŠ

Max. 20 studentů ve třídě

jaro 2019 začátek kurzu

Charakteristika kurzu

Umíš se naučit látku fyziky teoreticky, ale početní příklady ti pořád nejdou? Nevyznáš se ve velkém množství vzorečků? Chceš získat sebevědomí při početních písemkách? Přijď k nám. Společně zopakujeme to nejzákladnější ze středoškolské fyziky, ale především systematicky projdeme vzorečky a rovnice pro jednotlivá témata a důkladně propočítáme nejčastější typy příkladů a vysvětlíme si kdy a proč použít jaký vzorec, jak je kombinovat a dosazovat do nich. Kurz tě tak připraví především na hodiny fyziky, ale třeba i na maturitu nebo přijímací zkoušky na vysokou školu. Především chceme, abys byl/a připraven/a na širokou škálu příkladů a rozuměl/a tomu!

Způsob výuky

Chceme, aby ses u nás cítil/a dobře, proto jsme se rozhodli stanovit maximální počet účastníků ve třídě na 20 lidí. Pokud nás bude 22 nebo 19 je taky fajn, důležité je, že tam budeme moci dýchat a občas se i protáhnout. Také na Tebe častěji přijde řada a budeš mít více příležitostí se na něco zeptat, než kdyby nás bylo 40.

A jak se budeme učit? V první části si v kostce zopakujeme probírané téma, ale především si představíme typické vzorce a rovnice. Potom budeme společně počítat příklady, od nejjednodušší dosazovačky, až po ty nejsložitější chytáky. Propočítáme různé varianty tak, abys byl schopný příklad spočítat v různých obměnách. Pak si každý spočítá krátký test, aby si ujasnil, zda všemu rozumí, a který si pak všichni společně vysvětlíme. Abychom si nezavařili mozkové závity, tak si uprostřed dáme krátkou oddechovou přestávku.

Délka kurzu

 • Kurz se skládá z 15 lekcí.
 • Každá lekce trvá 90 minut a koná se 1x týdně. 
 • Probíraná témata brzy najdeš v přehledu probíraných témat.
 • Kurz začíná na jaře 2019 (bude upřesněno později).

Kurzovné

 • 3500,- Kč za kompletní kurz (15 lekcí)
 • Kurzovné zahrnuje:
  • výukový souhrn
  • příklady včetně počítaných úloh
  • pravidelný krátký test
  • počítání na doma s řešením

Kde se budou kurzy konat?

Brzy upřesníme.

Pro koho je kurz vhodný?

Kurzu se může zúčastnit každý student navštěvující libovolný ročník střední školy. Kurz je vhodný jako příprava na školní hodiny, zopakování a ujasnění si všech důležitých partií středoškolské fyziky, především pak fyzikálních výpočtů (nezaměřujeme se tedy na detailní výklad teoretické látky). Kurz je tak vhodný pro všechny studenty, kteří tápají ve fyzikálních příkladech a nedaří se jim tak dosáhnout lepšího školního hodnocení.

Studenti 3. a 4. ročníků, kteří nechtějí nic nechávat náhodě, ho mohou navíc s výhodou využít jako přípravu na maturitu z fyziky nebo na přijímací zkoušky na vysoké školy. Osnova kurzu vychází z Rámcových vzdělávacích programů (RVP) a přijímacích zkoušek celé řady českých vysokých škol.

1. Fyzikální veličiny a jejich jednotky

jednotky SI, jednotky násobné a dílčí, jejich převody, vědecký zápis čísel, skalární a vektorové fyzikální veličiny

2. Kinematika hmotného bodu

dráha, rychlost, zrychlení, rovnoměrný pohybm rovnoměrně zrychlený pohyb, volný pád, rovnoměrný pohyb po kružnice, vrhy

3. Dynamika

hybnost, zákon zachování hybnosti, zákon síly, smykové tření, dostředivá síla

brzy upřesníme...