Menu Zavřeno

Kurz matematiky k maturitě a
přijímacím zkouškám na VŠ

90 minut
v 1 lekci

příprava na maturity a přijímací zkoušky na VŠ

Max. 20 studentů ve třídě

5. 2. 2019
začátek kurzu

Charakteristika kurzu

Nechceš nechat nic náhodě a být stoprocentně připraven ke státní maturitě z matematiky? Tak jsi na správné adrese! Společně projdeme všechna předepsaná témata (viz níže) ke společné části státní maturity z matematiky (takzvanému didaktickému testu), podíváme se trochu na teorii, ale především budeme počítat příklady, které se v maturitě buď již v minulých ročnících objevily, nebo jim podobné, aby tě nic nepřekvapilo. A protože většina z vás bude jistě pokračovat na VŠ, kurz bude probíhat až do června, kdy ve zbývajících týdnech projdeme témata nad rámec maturity, ale často se vyskytující v přijímacích zkouškách. Budeme především počítat příklady z reálných zkoušek na VŠE a ČVUT. Komplentní kurz tak pokryje všechna témata, která budeš potřebovat pro úspěšný start na VŠ!

Způsob výuky

Chceme, aby ses u nás cítil/a dobře, proto jsme se rozhodli stanovit maximální počet účastníků ve třídě na 20 lidí. Pokud nás bude 22 nebo 19 je taky fajn, důležité je, že tam budeme moci dýchat a občas se i protáhnout. Také na Tebe častěji přijde řada a budeš mít více příležitostí se na něco zeptat, než kdyby nás bylo 40.

A jak se budeme učit? V první části si zopakujeme probírané téma, projdeme si celou řadu příkladů z maturit/přijímaček z minulých let a společně je budeme řešit. Samozřejmě bude spousta prostoru na dotazy a vlastní náměty. Abychom si nezavařili mozkové závity, tak si uprostřed dáme krátkou oddechovou přestávku.

Navíc každý dostane na začátku lekce přehledný výukový souhrn s veškerou vysvětlovanou látkou, probíranými příklady a dobrovolným domácím úkolem, jehož řešení si uvedeme za začátku následující lekce.

Délka a organizace kurzu

 • Kurz se skládá ze 17 lekcí.
 • Prvních 12 lekcí je zaměřeno na maturitu a pokrývá veškeré požadavky podle Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky (viz osnovu, a Katalog).
 • Každá lekce trvá 90 minut a koná se 1x týdně. 
 • Kurz začíná 5. 2. 2019 a potrvá až do prvního týdne června 2019.
 • Pravidelně mezi 17:20-17:30 se sejdeme ve vestibulu školy a pak půjdem společně do učebny. Konec bude vždy v 19:00.
 • Pokud přijdeš pozdě, zatelefonuj lektorovi (kontakt dostaneš), případně Tě pustí zaměstnanec školy. Může se Ti ale stát, že se dotřídy nedostaneš, proto raději choď včas. 🙂

Kurzovné

 • 3400,- Kč za kompletní kurz (všech 17 lekcí = 17×90 min, resp. 34×45 min)
 • Kurzovné zahrnuje:
  • výukový souhrn (pokud budeš na lekci chybět, souhrn dostaneš na další hodině nebo emailem)
  • příklady včetně počítaných úloh
  • počítání na doma s řešením
  • závěrečnou zkoušky nanečisto

Kde se budou kurzy konat?

ZŠ Vodičkova, Vodičkova 683/22, 110 00  Praha – Nové Město

Pro koho je kurz vhodný?

Především pro studenty 4. ročníků, kteří nechtějí nic nechávat náhodě a chtějí hravě zvládnout maturitu z matematiky a/nebo přijímací zkoušky na vysoké školy. Osnova kurzu vychází z Rámcových vzdělávacích programů (RVP), z požadavků Státní maturity z matematiky a přijímacích zkoušek většiny českých technicky nebo ekonomicky zaměřených vysokých škol (VŠE, ČVUT).

Upozornění: Pro výjimečné případy potřebujeme kontakt na rodiče (pokud jsi nezletilý), abychom je mohli kontaktovat, kdyby se Ti např. udělalo špatně apod. O kontakt Tě požádáme v přihláškovém formuláři.

1. Úpravy algebraických výrazů

mnohočlen, operace se zlomky, a²-b², a³±b³, kvadratický trojčlen, absolutní hodnota, mocniny s racionálním exponentem

2. Rovnice a nerovnice I

rovnice lineární a jejich soustavy, s neznámou ve jmenovateli a kvadratické

3. Funkce I

základní poznatky, definiční obor, obor hodnot, monotonie, …, lineární a lineární lomenná funkce

4. Funkce II

kvadratická funkce, exponenciální a logaritmická funkce, rovnice a nerovnice

5. Funkce III

goniometrická funkce, rovnice a nerovnice

6. Rovnice a funkce

souhrnné úlohy

7. Posloupnosti a řady I

aritmetická a geometrická posloupnost a řada

8. Posloupnosti a řady II

nekonečné řady, finanční matematika

9. Planimetrie

trojúhelníky, trigonometrie, věta Thaletova, Pythagorova, věty Euklidovy, mnohoúhelníky, geometrická zobrazení

10. Stereometrie

objem, povrch, polohové a metrické vlastnosti

11. Analytická geometrie I

souřadnice bodu a vektoru v rovině a v prostoru, přímka v rovině

12. Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika

variace, permutace, kombinace, faktoriál, kombinační číslo, binomická věta, základní poznatky z pravděpodobnost a statistiky

13. Komplexní čísla

algebraický a goniometrický tvar, Moivrova věta, binomická věta

14. Rovnice a nerovnice II

rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou

15. Analytická geometrie II

rovnice kuželoseček (parabola, hyperbola, kružnice, elipsa)

16. Rovnice a nerovnice III

rovnice a nerovnice s parametrem

17. Opakování

výběr z předchozích témat, zkouška nanečisto